Feng, Boyi, Junli Zheng, Ying Cai, Yaguang Han, Yanhua Han, Jiaqi Wu, Jun Feng, and Kai Zheng. “An Epigenetic Manifestation of Alzheimer’s Disease: DNA Methylation”. Actas Españolas de Psiquiatría 52, no. 3 (June 5, 2024): 365–374. Accessed July 20, 2024. https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/view/1595.