Feng, Boyi, Junli Zheng, Ying Cai, Yaguang Han, Yanhua Han, Jiaqi Wu, Jun Feng, and Kai Zheng. 2024. “An Epigenetic Manifestation of Alzheimer’s Disease: DNA Methylation”. Actas Españolas De Psiquiatría 52 (3):365-74. https://doi.org/10.62641/aep.v52i3.1595.