WANG, Yuan; LIU, Lini; YANG, Dong. Genetic Causal Associations between Various Serum Minerals and Risk of Depression: A Mendelian Randomization Study. Actas Españolas de Psiquiatría, [S. l.], v. 52, n. 3, p. 211–220, 2024. DOI: 10.62641/aep.v52i3.1637. Disponível em: https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/view/1637. Acesso em: 20 jul. 2024.